ЧАВГАНЦ II
/ тоглоом /

Даалууны тус тус дөрвөн улаан нүдэт мод, хунзи найм, улаан найм.

Ижил үг:

ЧАВГАНЦ I