ЧАГТГАР

Гэдэс нь томорч дааж ядан, нуруу нь хотойсон байдал.