БОЛГОН
/ яриа /

Бүр, тутам: хүн болгон адилгүй, хүлэг болгон жороогүй (хүн бүр ондоо ааш араншинтай гэсэн санаа).