АВЛАГА III

Удирдлага болгох товч заавар: гарын авлага (аливаа ажилд удирдлага болгох заавар зөвлөгөө буюу лавлах дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

АВЛАГА I

АВЛАГА II