АВЛАЛЦАХ I

Хамтран авлах, хамтран ав хийх: ан авлалцах (ан агнацгаах).

Ижил үг:

АВЛАЛЦАХ II