АВЛИГА I
/ хуучирсан /

1. Өнчдөд хүртээх хишиг, тэтгэмж;


2. [түүх] Нэг зуун хонь тутмаас нэгийг нь татварлан авч, дайнд амь үрэгдэгсэд, үгээгүй ядууст тусламж болгон олгохоор үүсгэсэн сан.

Ижил үг:

АВЛИГА II