АВЛУУЛАХ

Ав хоморго хийлгэх - Чоно, үнэг явахад Магсаржав авлуулах дургүй, морь сумны гарз гэдэг. дэлгэрэнгүй...