АВРАГДАШГҮЙ

Аврагдах аргагүй: аврагдашгүй өвчин (амийг нь аврах аргагүй хүнд өвчин).