АВРАЛТАЙ

1. Аврал ихтэй; өршөөлтэй, энэрэлтэй - Амьтан бүхнийг жаргаасан авралтай Дүнжингарав л гэнэ. дэлгэрэнгүй... авралтай өршөөлтэй [хоршоо] (аврал өршөөл ихтэй);


2. Аварвал зохих нь.