АВС

Хүний цогцсыг хийж оршуулах хайрцаг: авс хийх (а. Шарилын хайрцаг хийх; б. Авс болгон ухах; в. Шарил дэлгэрэнгүй...

авс хийх а. Шарилын хайрцаг хийх; б. Авс болгон ухах; в. Шарил бүхий авсыг оршуулах
зандан авс зандан модоор хийсэн оршуулах хайрцаг
модон авс

модоор хийсэн авс

авс авдар шарилын хайрцаг
авс уурхай нөгчигсдийг дагуулж оршуулгад нь хийсэн эд юм