АВСААРХАН

Нэлээд авсаар, цомхон, жижигхэн - Ширэн хайрцагнаас авсаархан жаазтай зураг гаргав. “Цог” сэтгүүл., авсаархан сав (цомхон сав), авсаархан хайрцаг (жижигхэн хайрцаг).

авсаархан сав цомхон сав
авсаархан хайрцаг жижигхэн хайрцаг