АВТАШГҮЙ

Автахын аргагүй, ойртох аргагүй - Амьдрал, хайр дурлал, хүн хүндээ тэмүүлсэн сэтгэлийн энэ их хүч тэнхээ, түүний дэлгэрэнгүй... С.Пүрэв. Их усны хаялга., авташгүй даваа (давшгүй даваа), авташгүй хүн (ойртох аргагүй хүн), авташгүй цайз (халдашгүй цайз, эвдэж дийлшгүй цайз).

авташгүй даваа давшгүй даваа
авташгүй хүн ойртох аргагүй хүн
авташгүй цайз

халдашгүй цайз, эвдэж дийлэшгүй цайз