АВТОМАТЖУУЛАЛ

Автоматжуулах үйлийн нэр, автомат багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангах нь.