АВТОМАШИН

Дотоод шаталтын хөдөлгүүртэй өөрөө явагч тээврийн хэрэгсэл; хүн, ачаа тээвэрлэх тэрэг - Цахилгаан гэрэл байхгүй, дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Урьд одоогийн түүх., автомашины жолооч (авто тэрэг жолоодох хүн), суудлын автомашин (цөөн тооны хүн тээвэрлэх зориулалттай бага оврын хөнгөн тэрэг), ачааны автомашин (ачаа тээвэрлэх зориулалттай хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл).

автомашины жолооч авто тэрэг жолоодох хүн
суудлын автомашин цөөн тооны хүн тээвэрлэх зориулалттай бага оврын хөнгөн тэрэг
ачааны автомашин ачаа тээвэрлэх зориулалттай хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл