АВТОНОМИТ

Өөртөө засах эрхтэй: автономит засаг (өөртөө засах эрхтэй засаглал), автономит дэлгэрэнгүй... (өөртөө засах эрхтэй), автономит улс (өөртөө засах эрхтэй улс) - Гуравт, би өөрөө Манж чин улсаас тасарч, Автономит улс байгуулах тухайд чадах ядахаараа зүтгэсэн үнэнтэй. Д.Намдаг. Ээдрээ.

автономит засаг өөртөө засах эрхтэй засаглал
автономит эрхтэй өөртөө засах эрхтэй
автономит улс өөртөө засах эрхтэй улс