АВУУРЬД

Үргэлжид, үүрд, хэзээд - Алаг нүдээ үл цавчин авуурьд сэргэг яваг гэж гагцхүү загасан төрөлт бидэнд л мөнх мэлмий дэлгэрэнгүй... Ж.Дашдондог. Алтаахай., авуурьд нөхөр (үүрдийн нөхөр).