АВХААЛЖТАЙ

Авхаалж сайтай, сэргэлэн, самбаатай, овсгоотой - Сонссон хүмүүс Шонхоржавыг азтай, авхаалжтай хүн гэж магтав. дэлгэрэнгүй...

авхаалжтай охин сэргэлэн охин
авхаалжтай хүү сэргэлэн хүү
авхаалжтай сэргэлэн

овсгоо самбаатай, цовоо