АВХАЙТАН
/ хүндэтгэл /

Хаад ноёдын хатан - Авхайтан дээшээ морил гэв. “Цог” дэлгэрэнгүй...