АВХААЛЖТАЙХАН

Нэлээд авхаалжтай: авхаалжтайхан охин (сэргэлэн охин), авхаалжтайхан суралцах (эрдэм дэлгэрэнгүй...

авхаалжтайхан ажиллах овсгоотойхон ажиллах
авхаалжтайхан охин сэргэлэн охин
авхаалжтайхан суралцах эрдэм номд нэлээд авхаалж гарган авьяас билгээ дайчлан хичээн суралцах