АВХААЛЖГҮЙДЭХ

Сэхээ самбаагүй байх, авхаалжгүйн учир тохиромжгүйдэх.