АВХААЛЖГҮЙ

Авхаалж муутай, овсгоогүй, сэхээ самбаагүй -Миний дүү чи дэндүү авхаалжгүй, бүрэг байна шүү. дэлгэрэнгүй...Цог” сэтгүүл., авхаалжгүй хүүхэд (овсгоогүй, самбаагүй хүүхэд).