АВТРАХ I

Бусдын хүчинд аяндаа дийлдэх, автаж ирэх.

Ижил үг:

АВТРАХ II