АВТОМАТЖУУЛАХ

Автомат багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх: гар ажиллагааг автоматжуулах (гар дэлгэрэнгүй...

гар ажиллагааг автоматжуулах гар ажиллагааг халж автомат багаж хэрэгслэлээр хангах
үйлдвэрийг автоматжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааг автомат тоног төхөөрөмжөөр хангах