АВТОБААЗ

Автомашин агуулах, засах, сэлбэг хэрэгслийг хадгалах газар, автомашинаар ачаа бараа, хүн тээвэрлэх байгууллага.