АВСЧИН

Авс хийдэг хүн - Да Хүрээний босго түшсэн олон замын зангилаа бэлчир энэ бяцхан сууринд төмөрчин, чулуучин, дэлгэрэнгүй... Б.Догмид. Нутгийн чулуу нулимстай.