АВТАХ

1. Үүртэх, дийлдэх, эрхшээлд нь орох, дарагдах: ажилдаа автах (а. Ажилдаа дарагдах; б. Ажилдаа дэлгэрэнгүй...


2. Гол усны агиран хөлдөх: гол автах (гол агиран хөлдөх), худаг автах (худгийн доод хэсэг хадаалан хөлдөх);
3. Амархан салах, сугарах, ховхрох: хадаас автах (хадаас сугарах).

ажилдаа автах

а. Ажилдаа дарагдах; б. Ажилдаа улайран, өөр зүйлийг үл анхаарах

аюулд автах аюулд орох
бодолд автах бодлогошрох, бодолд дарагдах
зовлонд автах зовлонд унах
зуданд автах зуданд нэрвэгдэх
нойронд автах нойронд дийлдэх, унтах
нөлөөнд автах нөлөөнд орох
түймэрт автах түймэрт өртөх, шатах
уйтгарт автах уйтгарт дарагдах, уйтгарлах
усанд автах

их усанд авахуулах, живэх

үерт автах үерт авахуулах
хүчинд автах хүчинд дийлдэх
шуналд автах

шуналтах, шуналдаа дийлдэх

үгэнд автах үгэнд орох
гол автах гол агиран хөлдөх
худаг автах худгийн доод хэсэг хадаалан хөлдөх
хадаас автах хадаас сугарах