АВСААР

1. Хялбар, цомхон, хөнгөн, овор бага: авсаар эд (хялбар эд) - Хэрэглэхэд авсаар эвтэй, тун дэлгэрэнгүй...Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн;


2. Амар, даруй: ав авсаар (даруй), авсаар бүтэхгүй (хялбар бүтэхгүй) - Авсаар бүтэхгүй шүү дээ гэж Ерөөлт дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Уулын үер;

3. Бичиг зохиолын нуршуу биш, цэгцтэй болоод тодорхой нь.

авсаар эд хялбар эд
авсаар бүтэхгүй хялбар бүтэхгүй

авсаар - тийм ч амархан биш гэсэн утга бас байдаг.

Зүрх бол авсаар өвдөхгүй, та нар залуу хүмүүс битгий зүрх гэж ярьж бай.

Зочин 2015-04-23 11:36:01