АВМАЛ

Нэгэнт авсан юм - Уг нь авмал юм гэнэлээ. С.Дашдооров. Говийн өндөр., авмал эд дэлгэрэнгүй...

авмал эд өөрийн болгон авсан эд юм