АВЛАХ

1. Олуулаа нийлж хоморголон ан гөрөө хийх, араатан анг бүслэн хүрээлж намнах - Цогт тайж Алтай ханы цэцэрлэгийн дэлгэрэнгүй... Цогт тайжийн хадны бичиг., авлан шувуулах (араатан жигүүртэн агнах) - Ерийн өдөр уул хээрийн араатан жигүүртэн дор авлан шувуулж амьдармуй. В.Инжаннаши. Хөх судар., гахай авлах (гахай агнах), авлах гөрөөлөх [хоршоо] (ан гөрөө хийх) - Ерийн өдөр болвоос авлан гөрөөлж загас барин аж төрнө. В.Инжаннаши. Хөх судар., авлах намнах [хоршоо] (агнах намнах) - Ан гөрөө тааралдвал авлаж намнах санаатай. Ч.Лхамсүрэн. Хурандаа;


2. [шилжсэн] Бусдын өөг хайх.

авлан шувуулах араатан жигүүртэн агнах
гахай авлах гахай агнах
авлах гөрөөлөх ан гөрөө хийх
авлах намнах агнах намнах