АВЛАЛДАХ
1. Ан, ав авлан намнацгаах;
2. [шилжсэн] Хэтэрхий муудалцаж бие биеэ үзэж чадахгүй дэмий тэмцэлдэх.