ЭНГЭХ
/ нутгийн аялгуу /

барга Их санасан юм эс бүтсэнээс болж сэтгэл хөсөрдөх, хий горьдох - Надад юм өгөх гээ юм уу гэж гайгүй дэлгэрэнгүй...Ц.Норжин нар. Нутгийн аялгууны үгсийн хураангуй.