ЭРГЭЦҮҮЛЭГ
/ нутгийн аялгуу /

цахар Аж төрөх арга дэм - Содынх чинь ер нь эргэцүүлэг сайтай айл байна даа. С.Пунцагринчен нар. дэлгэрэнгүй...