ЭНЧЛЭХ
/ нутгийн аялгуу /

цахар, ордос Элдсэн арьсыг эсгэж тааруулах, эгнэх - Тэр оёдолчин нарийн үстэй арьсыг энчлэхдээ онц сайн дэлгэрэнгүй... С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.