ЭНГЭЭХ
/ нутгийн аялгуу /

барга Хий горьдоох - Хөхүүл хүүхэдтэй хүнийг энгээж болохгүй шүү, хөх нь эрнэ. Ц.Норжин нар. дэлгэрэнгүй...