ЭНГЭЭ
/ нутгийн аялгуу /

өвөрлөгч Хөлд орсон хүүхдэд өмсгөх өмдтэйгөө үргэлж цамц - Миний хүү энгээгээ өмсчих. Ц.Норжин дэлгэрэнгүй...