ЭМЭГШИХ

Усанд дэвтээд гар, хөлийн арьс үрчийх - Арвин юм угаагаад гар хуруу нь эмэгшсэн байна. С.Пунцагринчен нар. дэлгэрэнгүй...