ЭНХРЭЛ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Энхрийлэл: энхэрлээр дүүрэн (энхрийллээр дүүрэн).