ЭНХЭРГЭН
/ нутгийн аялгуу /

буриад Энхрий, дотно, халамжтай: энхэргэн зөөлөн харц (энхрий зөөлөн харц).