ЭТЭЭРХҮҮ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Сэжигч, цээрч: этээрхүү хүн (сэжигч хүн);


2. Хажиг, муурхуу: этээрхүү зан (хажиг зан) - Тэр маань этээрхүү хүн болоод төвөгтэй, хажууд нь суухад ёотолзоод, ёохолзоод бүр дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.