ЯАЛГАР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Долир: яалгар нүд (долир нүд) - Яалгар нүд яалайна, амцгар ам ангайна. дэлгэрэнгүй...