ЯАТААХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Эрхлэх, танхилах: яатааж суух (танхилж суух).