ЭТЭЭРХЭХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Сэжиглэх, цээрлэх: этээрхэж цээрлэх (сэжиглэж цээрлэх);


2. Хажиглах: этээрхэж тумархах (хажиглаж тумархах).