ЮМЭРХИЙ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Ивэрхий: юмэрхий хүүхэд (ивэрхий хүүхэд).