хүж өвс
/ ургамал /
угийн нь хэсэг модлог, эш салаа маш олон, бариулгүй навчтай олон наст өвс бүхэл өвс эмийн найрлагад орно, шатаахад сайхан үнэр гарна