ЦАГЛАХ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Бүтэх, давчдах - Амьсгаа цаглаад байна. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.

Ижил үг:

ЦАГЛАХ I