ХАЯДАХ I
/ нутгийн аялгуу /

хорчин Мод хуурайдах.

Ижил үг:

ХАЯДАХ  II