ХАЯДАХ  II
/ нутгийн аялгуу /

хорчин Ойртох, хавьтах.

Ижил үг:

ХАЯДАХ I