ЦООГУУР
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Дотуур, дундуур: усан цоогуур туучих (усан дундуур туучих) - Далай цоогуур дэлгэрэнгүй...


2. Үеэр, хажуугаар: өвс хадах цоогуур (өвс хадах үеэр).