ЦОЛООГҮЙ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Ой муутай: цолоогүй болох (ой муутай болох);


2. Ухаан жолоогүй, ум хумгүй: цолоогүй зугтах (ухаан жолоогүй зугтах).