ЦОЛДРОХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Алдарших, дуурсах: нэр цол нь цолдрох (нэр цол нь дуурсах).